Wanita ketika ihram boleh membuka jilbabnya di hadapan wanita yang lain?

Apakah seorang wanita ketika ihram boleh membuka jilbabnya di hadapan wanita yang lain?

Jawab :

Bukan termasuk syarat ihram adalah selalu tertutup aurot. Oleh karenanya seorang yang berihram boleh mandi dan di dalam kamar mandi ia boleh membuka aurotnya ketika mandi.

Maka demikian pula seorang wanita ketika dalam kondisi berihram maka jika ia di kamar bersama para wanita yang lain atau bersama mahramnya atau suaminya maka boleh baginya menampakan rambutnya di hadapan mereka.

Akan tetapi ketika thowaf maka ia wajib menutup aurotnya karena menutup aurot adalah syarat sahnya thowaf.